Företaget   ¦   Produkter   ¦   Kontakt

VÄLKOMMEN »

MWN-Konsult AB arbetar inom byggsektorn. vår huvudinriktning har varit att ta fram kostnaden för olika byggaktiviteter.

Uppdragen har varierat från att beräkna kostanden för ytskikt och utrustning på en gård inom Kungliga tekniska högskolan till laboratoriebyggnader om 10 plan inom Umeå universitetssjukhus.

Uppdrag har även utförts i Mocambiq, Pakistan, USA.

Uppdragen har utvecklat sig till bygherreombud.

Uppdrag att utbilda studenter i kostnadsmedvetenhet har även ingått.

»

 

 

 

MWN-Konsult AB